Werkgevers

Omdat kwaliteitseisen van subsidiegevers, cliënten, consumentenorganisaties en verzekeraars een objectivering van hun kwaliteitsbeleid vragen, hechten werkgevers er waarde aan geregistreerde professionals met juiste competenties in dienst te hebben of te krijgen.

De kwaliteit van de dienstverlenende organisatie is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de professional zelf. Het BAMw fungeert als een kwaliteitskeurmerk voor de individuele professional, en daarmee ook voor de instelling waar hij of zij werkzaam is.