Links & Downloads

Downloads:

 • Klik hier voor de Verklaring Functiescholing.
 • Klik hier voor het aanvraagformulier VOG_NP.
 • Klik hier voor de werkgeversverklaring Jeugdzorgwerkers (JZW).
 • Klik hier voor de reflectievoorwaarden JZW.
 • Klik hier voor de reflectievoorwaarden MW en AG.
 • Klik hier voor Intervisie ten behoeve van beroepsregistratie.
 • Klik hier voor de verklaring Intervisie.
 • Klik hier voor de verklaring Supervisie.
 • Klik hier voor de verklaring Werkbegeleiding.
 • Klik hier voor een overzicht te kiezen werksectoren t.b.v. accreditatie-aanvragen in PE-online.
 • Klik hier voor het reglement tuchtrechtspraak.
 • Klik hier voor het machtigingsformulier automatische incasso voor professionals.
 • Klik hier voor het machtigingsformulier automatische incasso voor niet-collectieve werkgevers.
 • Klik hier voor de Beroepscode voor de Sociaal Agogische Werker.
 • Klik hier voor de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker.
 • Klik hier voor de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.
 • Klik hier voor het Vademecum 2006-2007.
 • Klik hier voor de statuten van het BAMw.


Links:


Professionals
EVC-procedure
Beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW

Buitenland
Duits Beroepsregister

Kennisinstituten
MOVISIE
Nederlands Jeugd Instituut

Kwaliteit
HKZ
Wet BIG, dossier ministerie VWS
BIG register

Vakbonden
Abva Kabo FNV
CNV

Certificerende organisaties
CEDEO
NRTO
Vetron
CPION (voor SPHBO en SPEN).
CRKBO
NLQF
NVAO

VOG (Verklaring omtrent het gedrag)
Ministerie van Justitie

Jeugdzorg
Professionalisering in de jeugdzorg

Beroepsontwikkeling & Professionaliseren
Competentieweb